1. Wywiad dotyczący aktualnych dolegliwości oraz wcześniejszego przebiegu leczenia.
  2. Zapoznanie się z posiadaną już do tej pory dokumentacją medyczną.
  3. Wstępna diagnoza.
  4. Badanie – różnego rodzaju testy.
  5. Terapia – odpowiednio dobrana do diagnozy.
  6. Ćwiczenia do samodzielnego stosowania w domu.